• Nguyễn Đình Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   nddan.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lttuan.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nvdinh.c3tcvan@khanhhoa.edu.vn