Tuyển sinh 10

Danh sách thí sinh từng phòng thi

Thí sinh lưu ý: Đúng 14 giờ ngày 15/07/2020 tập trung tại hội đồng thi Trần Cao Vân để học quy chế thi.

Số liệu tuyển sinh 10 toàn tỉnh

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 2020-2021

Tin mới
Phòng chống dịch Corona
Phòng chống thuốc lá
Thời khoá biểu - Thông tin

Văn bản

Báo cáo sinh hoạt chuyên môn